Viktig info om nya kassalagen i Sverige
Särskilda kontrollåtgärder

Genom lagstiftningen har Skatteverket fått nya kontrollbefogenheter avseende företag som omfattas av lagen. Skatteverket får oanmält göra särskilda kontrollåtgärder som innebär att myndigheten har möjlighet att:
• räkna kunder
• göra kontrollköp
• göra kvittokontroller
• göra kassainventering

Kontrollavgift på 10 000 kronor

Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på 10 000 kronor om:
• kassaregister saknas
• kassaregistren inte uppfyller föreskrifternas krav
• kassaregister inte är anmält i tid
• uppgifterna i kassaregistren inte har sparats
• belopp inte slås in
• kunden inte erbjuds något kvitto

Kvittopapper från en bankterminal som inte är kontrollerad eller uppfyller kraven för ett kvitto skall vara märkt med texten EJ KVITTO PÅ KÖP så att kunden inte förväxlar detta med ett giltigt kvitto. Läs mer >>

Sker en ny överträdelse inom ett år är avgiften 20 000 kronor

Läs mer på: www.skatteverket.se/kassaregister