Produkter

Kassarekvisita

Behöver du ny rekvisita till kassaregister,
bankterminal eller printer?
Kontakta oss på telefon 08-55802650.

Kassasystem

Klicka här för att läsa mer

Etiketter

Vi lagerför och producerar etiketter.
Kontakta oss på telefon 08-55802650 eller skicka mail
till produktansvarig på ukl@ptcnordic.com

Kassaapparater

Ny kassaapparat? Klicka här för mer info!