Kontakt

Papir & Terminal Compagniet AS
Källhultsvängen 1, 670 10 Töcksfors, Sverige

TLF: (+46) 08-55802652
FAX: (+47) 67180351

Bank: DNB NOR 5082.06.71306
Org.Nr: NO986626344MVA

Kundservice / Logistik
Linn Helberg

Driftansvarig
Ulf Kielland Lund

Produktansvarig
Ulf Kielland-Lund

Dataansvarlig
Ken-Roger Berge

Admnistration
Rolf Eirik Krystad